Шесто основно училище „Еньо Марковски“
гр. Шумен

Качествено образование и среда за учене на вашите деца


На училище с усмивка!

За учебната 2020/2021 г., VI ОУ „Е. Марковски приема деца (56 годишни) в подготвителна група и ученици от I до VII клас.

VI основно училище „Еньо Марковски

  • модерна образователна среда;
  • иновативно обучение, съчетано с традициите и добра педагогическа практика;
  • висококвалифицирани преподаватели с V-I ПКС, доктор на науките;
  • подкрепа за индивидуалното развитие на всеки ученик - обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

  Училището разполага с:

  • просторни, топли и уютни класни стаи и кабинети, оборудвани с лаптопи и мултимедии;
  • нетрадиционен кабинет по музика с етнографски кът;
  • добре оборудван компютърен кабинет с интерактивен дисплей;
  • специализирани кабинети за допълнителна подкрепа - 2 ресурсни кабинета, 1 логопедичен кабинет, 1 кабинет за рехабилитация на слуха и говора, 1 кабинет психолог и кабинет на помощник учител;
  • многофункционална актова зала;
  • физкултурни салони и спортна площадка;

  Ние осигуряваме:

  • компютърно обучение и неограничен достъп до интернет;
  • чуждоезиково обучение в интерактивен кабинет;
  • целодневна организация на учебния ден за ученици от I – VII клас;
  • работа по Проект "Подкрепа за успех", Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование", Проект "Образовоние за утрешния ден" и др.
  • извънкласни дейности по интереси – занимания по: музика във вокална група „До-Ре-Ми, фанфарен оркестър, мажоретен и танцов състав, източни бойни изкуства (СК „ЗАН-ШИН), тенис на маса, футбол и др.;
  • безплатни закуски и обедно хранене;
  • осигурени плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти посхемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" към Държавен фонд "Земеделие";
  • средищно училище с осигурен безплатен транспорт;
  • безплатни ученически екскурзии.