Шесто основно училище „Еньо Марковски“
гр. Шумен

Добро образование - бъдещо благополучие!