Шесто основно училище „Еньо Марковски“
гр. Шумен

Качествено образование и среда за учене на вашите деца


На училище с усмивка!

За учебната 2019/2020 г., VI ОУ „Е. Марковски приема деца (56 годишни) в подготвителна група и ученици от I до VII клас.VI основно училище „Еньо Марковски

 • модерна образователна среда;
 • иновативно обучение, съчетано с традициите и добра педагогическа практика;
 • висококвалифицирани преподаватели;
 • подкрепа за индивидуалното развитие на всеки ученик.

Училището разполага с:

 • просторни, топли и уютни класни стаи и кабинети, оборудвани с лаптопи и мултимедии;
 • нетрадиционен кабинет по музика с етнографски кът;
 • добре оборудван компютърен кабинет;
 • специализирани кабинети за обща и допълнителна подкрепа /педагогически съветник, ресурсни учители, логопед, психолог и рехабилитатор на слуха и говора;
 • многофункционална актова зала;
 • физкултурни салони и спортна площадка;

Ние осигуряваме:

 • компютърно обучение и неограничен достъп до интернет;
 • чуждоезиково обучение в интерактивен кабинет;
 • целодневна организация на учебния ден за ученици от I – VII клас /занималня/;
 • работа по европейски и национални образователни програми и проекти;
 • извънкласни дейности по интереси в клуб "Патиланци", "Забавна математика", занимания във вокална група „До-Ре-Ми, танцов и мажоретен състав в начален и прогимназиален етап, фанфарен оркестър, източни бойни изкуства (СК „ЗАН-ШИН), тенис на маса, футбол и др.;
 • безплатни закуски, мляко и млечни продукти, плод и зеленчук и обедно хранене;
 • безплатен транспорт и ученически екскурзии.