Шесто основно училище „Еньо Марковски“
гр. Шумен

Качествено образование и среда за учене на вашите деца


На училище с усмивка!

За учебната 2018/2019 г., VI ОУ „Е. Марковски приема деца (56 годишни) в подготвителна група и ученици от I до VII клас.VI основно училище „Еньо Марковски

 • модерна образователна среда;
 • иновативно обучение, съчетано с традициите и добра педагогическа практика;
 • висококвалифицирани преподаватели;
 • подкрепа за индивидуалното развитие на всеки ученик.

Училището разполага с:

 • просторни, топли и уютни класни стаи и кабинети;
 • нетрадиционен кабинет по музика с етнографски кът;
 • добре оборудван компютърен кабинет;
 • специализиран кабинет по ресурсно обучение;
 • многофункционална актова зала;
 • физкултурни салони и спортна площадка;

Ние осигуряваме:

 • компютърно обучение и неограничен достъп до интернет;
 • чуждоезиково обучение в интерактивен кабинет;
 • целодневна организация на учебния ден за ученици от I – VII клас;
 • работа по национални образователни програми;
 • извънкласни дейности по интереси – занимания по: музика във вокална група „До-Ре-Ми, фанфарен оркестър и танцов състав, източни бойни изкуства (СК „ЗАН-ШИН), тенис на маса, футбол и др.;
 • безплатни закуски, мляко и млечни продукти, плод и зеленчук и обедно хранене;
 • безплатен транспорт;
 • ученически екскурзии.