Шесто основно училище „Еньо Марковски“
гр. Шумен

Уча, за да зная!  Уча, за да мога!  Уча, за да бъда!